Det kan ibland förekomma att det blir stopp i avloppen. Varje fastighetsägare svarar själv för rensning inom fastigheten. Gemensamma avloppsnätet sköts av samfälligheten. Kontakta därför någon ledamot i styrelsen om problem uppstår.

Vissa fastighetsägare har klagat på dålig lukt från avlopp. Det kan ibland bero på att avloppet används för litet. Spolning kan då hjälpa. Om lukt uppstår trots att vattenlåset inte är tomt kontrollera att inte proppen i vattenlåset är otät. Om den vita proppen inte är tät kan vattnet i vattenlåset nämligen snabbt avdunsta och avloppslukten kommer lätt.