Det är önskvärt att områdets ursprungliga färgsättning behålls, detta har uttalats vid stämmobeslut (senast i juni 2000). Prover är upphängda i sophuset, där de olika kulörerna demonstreras.

Efter stämmobeslut 2008-04-10 har ytterligare en färg antagits av samfälligheten. Den heter Alcro Linne 127 och har en nyans nära en av områdets ursprungliga färger. Den beskrivs av Alcro som ”en beigeaktig fasadfärg med dragning åt både grönt och gult”. Se färgen här.

Happy Homes (f.d. Färg och Tapet AB) har god kännedom om vårt område.

Nedan visas ungefärliga nyanser av områdets färger (varierar mycket med bildskärm och grafikkort) och med angivande av färgkod hos Färg och Tapet.

Mörkbrun – Färg o Tapets kod: 030527-5

Carlshemsröd – Färg o Tapets kod: 030527-3

Gulgrön – Färg o Tapets kod: 030527-4

Alcro Linne 127