Fönstren i området är laserade från begynnelsen. Rekommendationen har varit att stryka olja av typen västkustolja på fönstren varje sommar. De husägare som haft dessa ambitioner har nog klarat sina fönster på bra sätt. Andra som haft lägre ambitionsnivå har konstaterat att träet torkat ut totalt och oljan sugs in omättat i trävirket. Då finns en bra lösning, nämligen täcklasyr. Täcklasyren fyller ut sprickor i trävirke. Redan efter några års behandling har fönstrens sprickor tätats av pigmentet i lasyren.

Samma sak gäller panelen på balkongdörrarna. Brun täcklasyr finns färdig i färghandeln. Grön lasyr måste däremot blandas till.