Inom föreningen finns 95 garage. Varje hus disponerar normalt ett garage.

I varje garage finns ett eluttag och belysning. Uttaget är i första hand avsett för borrmaskin o dylika mindre förbrukare. Det är förbjudet att ta ut ström till motorvärmare från garaget. Vi riskerar annars att vår värmeanläggning upphör att fungera!

Föreningen har ett gemensamt garage där vi förvarar utrustning för områdets gemensamma skötsel. Här finns trädgårdskärror, hackor, besprutningsutrustning, gräsklippare mm. Nyckel till detta finns hos styrelsen ledamöter och hos de städledare som utsetts. Garaget låses upp av styrelsen under de gemensamma städkvällarna.

Föreningen har utsett ett antal personer som garageansvariga. De svarar för kontroll av att dörrinfästningar är hela, att ventilation och värme fungerar och att belysningen hålls i trim.