Samfälligheten har dragit ett eget optiskt fibernät inom området. Varje fastighet har fiber indragen till en avlämningspunkt (oftast i källaren eller i hallen). Fibern är dedikerad för fastigheten och har f.n. 100 Mbit/s anslutning till vår undercentral. Från samfälligheten till vår internetleverantör har vi gemensamt 1000 Mbit/s.

  • Förmånlig IP-telefoni ingår i bredbandsavgiften
  • Nätet är avsett för medlemmarnas bruk (privat bruk) och samfälligheten har inget serviceansvar gentemot företagsverksamhet i hemmen som nyttjar nätet
  • Man ska använda s.k. dynamisk tilldelning av IP-adress (DHCP) i routern/datorn.

Kontakta Internetansvarig eller någon annan kunnig granne om du behöver hjälp med dina internet inställningar.