Avgifterna per hustyp under år 2014 enligt fördelningstal efter antagen budget på extrastämman 2013-11-20

HustypAntalMånadsavgift
A263235
Ae13795
B153290
C173395
Ce13955
D102995
E223065

e = Extra garage

Avgiften betalas månadsvis i förskott med dragning sista bankdagen i varje månad.