Styrelsen beräknar inför varje årsskifte en preliminär avgift för det kommande året. Avgiften fastställs sedan på stämman. Avgiften uttas varje månad i förskott.

Varje medlem lämnar fullmakt till uttag från eget konto till föreningens kassör, som ombesörjer att avgiften dras. Vid varje ordinarie stämma under april tar medlemmarna ställning till om den preliminära avgiften med anledning av föregående års bokslut behöver ändras och fastställer definitiva avgifter för det aktuella året.