Parkeringarna inom området är inte personliga. Samtliga platser tillhör föreningen och är upplåtna till de boende och våra gäster inom området. Det är en missuppfattning att parkeringsplatsen framför varje garage är personlig.

Vintertid är det förbjudet att ställa upp husvagnar, släpvagnar och andra bilar som inte används på våra parkeringsplatser. Detta beror på att vi behöver utnyttja parkeringsytorna för uppläggning av snö.

Vi har i området en automatisk anläggning för tändning och släckning av ytterbelysning.