Här finns områdesritningar i PDF-format över kulvertsystem, kabel-tv, dagvattenledningar etc.

Situationsplan Komponenter (hus med huvudkranar kulvert)

Situationsplan Dag-Spillvatten

Situationsplan Vatten-Värme

Situationsplan Kabel-TV (1992-09-12)

Situationsplan Spolbrunnar

Datanät Fiber – Kanalisationsritning

Datanät fiber – Nätverksschema

60-1 Situationsplan kabelschakt, fasadskåp, televerkets luckor

60-2 Situationsplan ytterbelysning, yttre ledningar

50-04 VVS-detaljer 2

50-06 VVS-detaljer 1

50-1 VVS-anläggningar, situationsplan

50-2 VVS-anläggningar, situationsplan

50-3 VVS-anläggningar, situationsplan