Ansvaret för vårt gemensamma sophus.

Eftersom vi inte har någon person som ansvarar för ordningen i sophuset så beslutade stämman att vi ansvarar för sophuset ett kalenderår i taget och en vecka per hus med början maj 2016. Alltså från maj ett år till och med april året därpå.

Vad skall ingå i detta ansvar?

  1. På vintern, se till att det är skottat och sandat framför dörrarna. Isskrapa finns
  2. Tömma behållare för batterier och lampor/lysrör. (dessa behållare har vi inte någon firma som tömmer) Det får vi göra själva vid återvinningen på Gimonäs.
  3. Se till att det ser snyggt ut genom att sopa upp det som ramlat på golvet.
  4. Om kärlen är överfulla, tryck ner papper och plast med isskrapan.

Detta är allas ansvar; att inte lämna grovsopor i sophuset. Den hylla som finns är till för matavfallspåsar. Någons bekvämlighet innebär inte att någon annan skall frakta bort grovsopor till Gimonäs.

Schema/ansvar för sophuset.

2016 from maj månad.

Hus nr 2 börjar första veckan i maj 2016

Hus nr 4 osv börjar veckan därpå och så rullar det vidare vecka för vecka och nytt hus varje vecka till och med april 2017.

Schema/ansvar för sophuset maj 2017 – april 2018.

Uppdatera Schema

Föreningen har både sophantering och förpackningsåtervinning i sophuset. I de gröna kärlen lämnas hushållssopor och i de bruna matavfall. I de blå kärlen läggs respektive förpackningstyp.

Tänk på att avgiften för sophantering (gröna kärlen) beräknas per kg sopor medan matavfallet är avgiftsfritt (0 kr/kg). Avgiften för återvinning (blå kärlen) är per tömning, så komprimera kartonger och plast om möjligt.

Det är inte tillåtet att lämna kraftigt ris, möbler, byggnadsavfall och övriga grovsopor i sophuset. Sådant grövre avfall lämnar du på Gimonäs återvinningscentral.

Sophuset skall hållas låst. Vi har en gemensam kod inom området. Då flera områden nu väger sina sopor har det inträffat att vi får ta hand om sopor från andra områden. Därför uppmanas varje fastighetsägare att se till att koden inte sprids utanför området.

Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning i sophuset. Vi har ingen vaktmästare som tar hand om sopor som ställs utanför kärlen. Det är inte tillåtet att använda soprumsdörrar som anslagstavlor.

Soprummets olika kärl töms enligt detta schema:

Läs mer om sopor och återvinning här:
www.vakin.se
www.sopor.nu
www.sortera.nu

Öppettider på Gimonäs återvinningscentral