Området är indelat i städområden. Varje område har en ansvarig för yttre miljö som också är städledare på våra gemensamma städdagar vår och höst. Utöver det så delar vi på ansvaret att klippa gräset på våra gemensamma grönytor (grönt på bilden nedan).

Ett översiktsschema är upprättat, efter stämmobeslut 2013-04-11, som visar vilka veckor just du/din fastighet sköter gräsklippningen. Klicka här för schemat.
•Gräset bör klippas i snitt var 10e dag. Varje hus ansvarar dock för 14 dagar i följd, då gräset ska klippas efter behov, dock minst en gång.
•Startveckan för året är endast en rekommendation, första husägare för året avgör när det är dags att börja. Om listan behöver fyllas på med fler hus i slutet av säsongen kontakta någon av städledarna i hus 38 eller 32.
•Kan man inte de veckor man tilldelats tar respektive hus ansvar för att ordna en ersättare.
•Den som ansvarar för årets sista klippning lämnar vid säsongens slut över den speciella stafettbrickan i trä till den som står först i tur året efter.

Klicka här för större bild (öppnas i nytt fönster/flik).