Nicklas Sellman , Ordförande, 2020*
Kvv 124, 073-5051188, e-post: nicklas_sellman@yahoo.se

Mikael Sjöberg, ledamot, kassör, 2020-2022
Kvv 12, 090-140890, 070-5568633, e-post: mikael.sjoberg@gnejsen.se

Peter Andersson, ledamot, 2020-2021
Kvv 184, , , e-post: 

Hanna Enwald, ledamot, 2019-2021
Kvv 44, , e-post: hanna.enwald.1@gmail.com

Andreas Mannberg, ledamot, 2019-2021
Kvv 132, , 070-666 57 94, e-post:

Jonas Olsson, suppleant, 2019-2021
Kvv 80, e-post:

Kristoffer Håkansson, ledamot, 2018-2020
Kvv 114, 070-2877055, e-post: kristoffer_h@msn.com

Susanne Sunqvist, suppleant, 2020-2022
Kvv 144, , , e-post:

Mats Lindström, driftsansvarig, adjungerad till styrelsen
Kvv 70, 090-191511, 070-6188975, e-post: charlie@gnejsen.se

*Ordförande väljs på 1 år i taget