Håkan Wennmark , Ordförande, 2018*
Kvv 14, 070-6466741, e-post: hakan.wennmark@gmail.com

Jon Engström, ledamot, vice ordf., 2015-2017
Kvv 10, 070-2619600, e-post: engstrom.jon@gmail.com

Mikael Sjöberg, ledamot, kassör, 2016-2018
Kvv 12, 090-140890, 070-5568633, e-post: mikael.sjoberg@gnejsen.se

Stefan Granberg, ledamot, 2016-2018
Kvv 110, 090-7657670, e-post: stefan.granberg@umea.se

Conny Gustafsson, ledamot, 2015-2017
Kvv 58, , , e-post:

Eva Olsson , ledamot, 2015-2017
Kvv 118, 090-192657, e-post: eva.olsson.gnejsen@hotmail.com

Andreas Mannberg, ledamot, 2015-2017
Kvv 132, , 070-666 57 94, e-post:

Johanna Runtorp , suppleant, 2016-2018
Kvv 20, e-post:

Kristoffer Håkansson, suppleant, 2018-2020
Kvv 114, 076-6292626, e-post: kristoffer_h@msn.com

Susanne Sunqvist, suppleant, 2018-2020
Kvv 144, , , e-post:

Mats Lindström, driftsansvarig, adjungerad till styrelsen
Kvv 70, 090-191511, 070-6188975, e-post: charlie@gnejsen.se

*Ordförande väljs på 1 år i taget