Taken, som består av Eternit Kvarto, bör målas ungefär vart 10:e år. Takpannor av Eternit innehåller asbest och det är viktigt att förhindra att de vittrar sönder genom att förse taket med en skyddande yta. Bristande underhåll innebär att vatten tränger ner i porerna i materialet och vid minusgrader fryser vattnet till och ger upphov till sprickbildning.

Erfarenheterna inom området är att akrylatfärg klarat påfrestningarna på taken bäst och har även skyddat plåtinklädnaderna kring takkupor och gavlar på ett bra sätt.

Stegar för takmålning finns att låna inom föreningen. En bokningslista för stegarna upprättas varje år genom styrelsens försorg.