Toalettstolarna kan drabbas av läckage. Samma sak kan hända våra kranar i tvättställ och disklådor. Var noga med att byta packningar när läckor uppstår. Stora summor kan rinna iväg i avloppet genom en läckande kran eller toalettstol.

Området är nu cirka 25 år. Det har förekommit, att det tar onormalt lång tid att få varmvatten vid spolning. Detta kan bero på kalkproppar i ledningssystemet. Kontakta styrelsen om Du tycker att det verkar onormalt på något sätt.

Det rekomenderas starkt att samtliga kranar är av mjukstängande typ (exempelvis FM Mattsson) och att man har backventil på tvätt- och diskmaskin. Detta för att undvika plötsliga och kraftiga tryckslag i ledningarna vid snabb avstängning. Sådana smällar leder till påfrestningar på ledningar och kopplingar, även i grannens hus.