I varje hus finns minst två ventiler i källaren. Varje hus har en mekanisk fläkt som mekaniskt transporterar ut luft från kök, badrum, WC och tvättstuga. För att inomhusklimatet skall vara bra krävs att både till- och frånluft är i balans. Tilluften regleras genom tallriksventiler i källaren (normalt finns tre stycken i varje hus, i tvättstuga och i förråden). Viktigt är att ventilerna i källaren hållas öppna – även på vintern – för att få in den friskluft som krävs.

Frånluftsfläkten manövreras i köket. Den har två hastigheter, 1 – normal ventilation och 2 – forcerad ventilation. Läge 1 ska alltid fungera när någon vistas i huset eller när någon verksamhet pågår. Läge 2 används vid matlagning, bad, dusch och torkning av tvätt. Normalt körs frånluftfläkten på läge 1. Forceringsvredet på fläktkåpans framsida ska i läge 1 vara stängt för att få en jämn balans mellan ventilerade utrymmen.

Sovrumsventilationen kan i vissa hus upplevas fungera dåligt. Det beror på att inga tilluftsdon normalt finns i sovrummen. Många fastighetsägare har därför själva monterat extra tilluftsdon. Dessa är av typen STIFA AB SPV friskluftsventil. Resultatet av denna komplettering är mycket gott.

Samtliga radiatorer (element) är utrustade med termostatventiler. De reglerar temperaturen i samtliga rum. En radiator är ofta varm upptill men kall nedtill. Då är termostatventilen på väg att strypa värmetillförseln eftersom rätt temperatur finns i rummet.

Sommartid kan termostatventilerna stå stängda under lång tid. Den packbox som sitter innanför termostaten kan då torka upp. Den pinne som reglerar öppning och stängning kan fastna i intryckt läge. Skruva loss termostaten och försök röra på pinnen. Går den inte få ut måste packboxen bytas. Byte måste också ske om det droppar vatten från packbox och termostatventil. Packboxen kan bytas utan att elementet behöver tömmas. Var noga med att reparera läckor – en droppande termostatventil kan förstöra ett lamellgolv på kort tid!