I vårt nuvarande bredbandsabbonemang med A3 ingår även den fasta avgiften för IP-telefoni. Som medlem kan man därför teckna ett mycket förmånligt avtal om IP-telefoni med A3.

Det är mycket viktigt vid beställning av IP-telefonin att man uppger att det ska vara i enlighet med Gnejsens gruppavtal (Kundnr. GS1065-T3) för att få rätt pris.

Abonnemangskostnaden är 0kr/månad.
Normal samtalsavgift debiteras respektive hushåll efter förbrukning

Vid tecknande av abonnemang erhålls en telefonidosa (ATA-Box, alternativ trådlös telefon) Välja ATA-box om du vill använda flera telefoner i huset. Välj trådlös telefon om du vill ha färre sladdar men då kan du endast ha en telefon i huset, trådlös.