Biltrafik ska inte förekomma i området. Det är dock tillåtet att med stor försiktighet köra in i gränderna för lastning och lossning av tyngre föremål.
Därefter ska bilen omgående köras ut från området. Parkering i gränderna är inte tillåten.